Hunt for the oldest DNA

Hunt for the oldest DNA

De siste to tiårene har Eske Willerslev vært i forkant av banebrytende forskning, og fengslet et globalt publikum med sine oppdagelser. Etter en utsolgt turné i Danmark, er vi glade for å kunngjøre at Eske nå besøker Oslo!

Premiere Onsdag 04. desember 2024
Christiania Teater

KJØP BILLETTER

Opplev den transformative reisen to millioner år tilbake i tid mens Eske avdekker mysteriene til verdens eldste DNA. Dykk inn i hans medrivende utforskning, fylt med fengslende historier og opplysende anekdoter.

Legg ut på en søken gjennom tiden:
Eskes nådeløse jakt på gammelt DNA har ført ham til avsidesliggende steder, og avdekket hemmelighetene til vår dypeste fortid. Hans banebrytende arbeid utfordrer konvensjonell visdom, og avslører at DNA vedvarer mye lenger enn tidligere antatt. Bli med oss når vi begir oss inn på ukjent territorium, og søker DNA-spor fra hver epoke, inkludert tiden før menneskets eksistens.

Avduking av gamle gåter:
Oppdag fortidens gåter, fra utryddelsen av istidsskapninger til spenstige planter som trives i mørket. Utforsk historier om gammel migrasjon til Amerika og Eskes visjonære tilnærming til å møte forestående klimautfordringer. Hvordan kan innsikt fra gammelt DNA forme vår forståelse av nåtiden og lede våre fremtidige bestrebelser?

Foredraget holdes på engelsk.
Lengde: 2 timer
Organizer: Atikko NorwayLink

 

---------------------

For the past two decades, Eske Willerslev has been at the forefront of groundbreaking research, captivating global audiences with his discoveries. Following a sold-out tour in Denmark, we are excited to announce the upcoming launch of his lecture in Oslo!

Experience the transformative journey two million years back in time as Eske unravels the mysteries of the world's oldest DNA. Delve into his riveting exploration, filled with captivating stories and enlightening anecdotes.

Embark on a Quest Through Time:
Eske's relentless pursuit of ancient DNA has taken him to remote locations, uncovering the secrets of our deepest past. His pioneering work challenges conventional wisdom, revealing that DNA persists far longer than previously believed. Join us as we venture into uncharted territory, seeking DNA traces from every epoch, including the time predating human existence.

Unveiling Ancient Enigmas:
Discover the enigmas of the past, from the extinctions of Ice Age creatures to resilient plants thriving in darkness. Explore tales of ancient migration to the Americas and Eske's visionary approach to addressing impending climate challenges. How can insights from ancient DNA shape our understanding of the present and guide our future endeavours?

The lecture will be held in English
Length: 2 hours

Om Christiania Teater

Christiania Teater

Teaterscenen har røtter helt tilbake til 1918, hvor det ble åpnet under navnet OPERA COMIQUE. Senere ble salen rekvirert av nazistene under andre verdenskrig som møtelokale. I årene fra 1945 til 1985 var det tilholdssted for DET NORSKE TEATRET og fra 1985 ble det drevet som kino under navnet FILMTEATERET. I dag huser bygget både teater, restaurant og scene. Teatersalen er driftet av produksjonsselskapene Starworks og Over Norge.

Fakta om Christiania Teater:
Takhøyde: 8 meter
Areal: 180m2
Makskapasitet: 540 (teater) / 256 (bankett)

Adresse:
Stortingsgata 16, 0161 Oslo

Besøk Christiania Teaters offisielle hjemmeside her.